-
TEE VARAUS »
LOMATÄHTIEN VARAUS- JA MAKSUEHDOT
Lomatähdet noudattaa majoituspalveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palveluiden peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat molempia osapuolia sitoviksi, kun asiakas on varannut lomakohteen haluamalleen ajankohdalle.

VARAAMINEN JA MAKSU

Varaus astuu voimaan varauksentekohetkellä. Asiakas vahvistaa tekemänsä varauksen maksamalla ennakkomaksu (30% majoitushinnasta). Ennakkomaksun suoritettuaan asiakas saa laskun majoitushinnan loppuosasta. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi neljä (4) viikkoa ennen loman alkua. Kaikki laskuihin liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.

Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Ilman huoltajaa majoittuvilta alaikäisiltä vaaditaan huoltajan kirjallinen sitoumus, joka toimitetaan Lomatähdille ennen majoituksen alkua. Avain luovutetaan vain maksetuille varauksille.

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Mikäli varauksen alkuun on 30 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Varauksen peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti Lomatähdille. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa 42 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan ennakkomaksu ja loppusuoritus vähennettynä peruutusmaksulla 50 €. Jos ennakkomaksua ei ole maksettu peritään asiakkaalta 50€ peruutusmaksu. Kun peruutus tehdään myöhemmin kuin 42 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, veloitetaan koko vuokra. Jos lomakohde saadaan vuokrattua toiselle asiakkaalle, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Lomatähdille. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan. Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas itse tai hänen lähiomaisensa sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Lomatähdille maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua. Peruutus on tehtävä välittömästi Lomatähdille. Peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Lomatähdille 14 vrk:n kuluttua peruutuksesta. Peruutus on tehtävä ennen vuokrausajan alkua. Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

LOMATÄHTIEN OIKEUS PERUUTTAA TAI MUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Lomatähdet voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Lomatähdille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Peruutus voidaan tehdä myös ilman erillistä ilmoitusta, mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan. Lomatähdillä on oikeus vaihtaa huoneisto tai mökki toiseen vastaavaan kohteeseen tai arvoltaan suurempaan kohteeseen esim. varaustilanteesta johtuen.

AVAINTEN LUOVUTUS

Lomakohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle siten, kun asiakas on viimeistään edellisenä päivänä ennen vuokrauksen alkua sopinut huoltopalvelun kanssa. Asiakkaan tulee soittaa tällöin Levillä ja Ylläksellä numeroon 040-550 3806/045-2357465, Saariselällä 0400-417808/0400-583292 tai Sallassa 0400-395392 ja ilmoittaa, mihin aikaan on saapumassa.

OLESKELU MÖKILLÄ

Mökki on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Mökin vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet, patjat, peitot, tyynyt, liinavaatteet, pyyhkeet ja kylpytakit sekä lämmitys ja valaistus. Vuokra-aikana siivouksesta vastaa asiakas. Loppusiivous kuuluu vuokrahintaan.

HENKILÖMÄÄRÄ

Mökkiä ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettu. Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuonnista täytyy olla lupa tai se on sovittava muutoin aina erikseen. Muussa tapauksessa Lomatähdillä on oikeus purkaa vuokrasopimus.

VAHINKOJEN KORVAUKSET

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle.

HÄIRIÖ TAI VAARATILANTEESTA JOHTUVA VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli vuokralainen ei vuokranantajan tai vuokranantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistöissä oleville, on vuokranantajalla tai vuokranantajan edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta.

VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua suoraan kohteen omistajalle tai huoltajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta 3 vuorokauden sisällä, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Lomatähdille viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Lomatähdet eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei oteta huomioon. Mikäli vuokrauksen aikana sattuu mikä tahansa kohteeseen liittyvä vahinko, on siitä ilmoitettava viimeistään vuokra-ajan päättymispäivänä Lomatähdille. Myöhemmin havaituista vahingoista voidaan periä vuokralaiselta vahingon lisäksi vähintään 35 euron suuruinen järjestelykulu.

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Lomatähdet varaa oikeuden oikaista esitteen hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen Lomatähdillä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

TERVETULOA JA VIIHTYISÄÄ LOMAA!

   Copyright © 2006-2019 Lomatähdet, Holidaystars